Model Europeu ECMWF (meteored)

div. 12 06:00
imatge del Model Europeu ECMWF (meteored)