Model Europeu ECMWF (meteored)

dis. 13 18:00
imatge del Model Europeu ECMWF (meteored)