Model Europeu ECMWF

dium. 21 14:00
imatge del Model Europeu ECMWF