Model Europeu ECMWF

dill. 16 14:00
imatge del Model Europeu ECMWF