Model Europeu ECMWF

dill. 20 02:00
imatge del Model Europeu ECMWF